Comisia de Organizare Competitii

Comisia Organizare Competiții

COC@jujitsuromania.eu

__________________
PREȘEDINTE
–––––––––––––––
–––––––––––––––
––––––––––––––-

 

 

Bucur Ciprian
SECRETAR
Brașov / Club Sportiv Kokoro
telefon: 0740502610
e-mail: ciprianbucur@kokoro.com

 

 

Oltean Cristina
MEMBRU
Sf. Gheorghe / Club Sportiv Samurai OPS
telelefon: 0760297621
e-mail: sempaicristina@yahoo.com

 

 

Ion Chelu
MEMBRU
Giurgiu / Club Sportiv Aquila
telefon: 0722329459
e-mail: cheluionaquila@yahoo.com

 

 

Lixandru Viorel
MEMBRU
București / Club Sportiv Spartacus2001
telefon: 0740206970
e-mail: spartacus_team2001@yahoo.com

 

 

Hoble Vasile
MEMBRU
Cluj Napoca / Club Sportiv Whooooo Istru Karate
telefon: 0742911045
e-mail: contact@jujutsucluj.ro

 

 

Belean Adrian
MEMBRU
Tg. Mureș / Sport Grup Sakura
telefon: 0744205455
e-mail: sportgrupsakura@yahoo.com

 

 


EXTRAS

din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Federației Române de Arte Marțiale
…..
CAPITOLUL IV
COMISIILE SI COLEGIILE FEDERATIEI
Art.4.1. Comisiile si colegiile federatiei sunt organe tehnice de specialitate care isi desfasoara activitatea ……
Comisiile si colegiile departamentale sunt:
a. ……….
b. ……….
c. COMISIA DE ORGANIZARE COMPETITII
d. ………
3. COMISIA DEPARTAMENTALA DE ORGANIZARE COMPETITII; este un organ tehnic care activeaza in vederea aplicarii hotararilor Biroului Federal cu privire la organizarea tuturor competitiilor prevazute in calendarul competitional al departamentului si este raspunzatoare de buna organizare a acestora. Este alcatuita din minim 3 persoane care au demonstrat calitati manageriale, propuse de membrii departamentului di aprobate de Biroul Federal.
3.1. Comisia Departamentala de Competitii are urmatoarele atributii:
  • Elaboreaza calendarul competitional anual impreuna cu directorul de departament, precum si protocoalele si programele competitiilor organizate de federatie si le supune spre aprobare Boroului Federal;
  • Asigura pregatirea si organizarea in conditii optime a acestora;
  • Organizeaza decernarea premiilor;
  • Urmareste desfasurarea concursurilor interne, analizeaza masura in care se rezolva scopurile propuse, lipsurile si deficientele lor si propune masuri de imbunatatire a regulamentelor de desfasurare;
  • Stabileste componenta nominala a secretariatului de concurs;
  • Primeste din partea cluburilor listele cu sportivii participanti in competitii, iar in baza lor se efectueaza tragerea la sorti (verificand greutatea sportivilor pentru probele de lupta), stabileste ordinea de intrare in concurs si inmaneaza aceste documente secretariatului de competitie;
  • Verifica legitimatiile de sportiv pentru sportivii inscrisi in competitie, asigurandu-se de existenta avizului medical eliberat de medicina sportiva, a vizei anuale, a taxei de participare in competitie si a asigurarii obligatorie pentru accidente, si raspunde in cazul in care sunt depistati concurenti care nu indeplinesc conditiile cerute;
  • Solicita asistenta medicala calificata, conform prevederilor legale, la toate competitiile si urmareste realizarea acesteia;
  • Secretariatul de competitie va intocmi procesul verbal al competitiei si va depune la federatie clasamentul si documentatia competitiei in termen de 72 de ore de la terminarea concursului in vederea omologarii si a inregistratii rezultatelor in statistica MTS;
  • Tine evidenta tuturor competitiilor natinale pe categorii de varsta si probe.
Translate »